Rekruttering

Rekruttering til Storm Ballklubb skjer ved at rekrutteringsansvarlige kontakter barnehager i nærområdet, samt til Bratsbergkleiva skole. Dette gjøres to ganger årlig, første gang i januar og så ved skolestart med et informasjonsskriv som tydelig forteller om klubben og hvem som de bør kontakte ved interesse for deltagelse ved klubben.

For detaljert beskrivelse se 1.2. Rekrutteringsansvarlig.