Rekrutteringsansvarlig

Rekrutteringsansvarlige skal sammen gå ut mot barnehager i nærområdet, samt til Bratsbergkleiva skole. Dette gjøres to ganger årlig, første gang i januar og så ved skolestart med et informasjonsskriv som tydelig forteller om klubben og hvem som de bør kontakte ved interesse for deltagelse ved klubben.

Rekrutteringsansvarlige ligger administrativt innunder og rapporterer til Sportslig Utvalg (SPU) i Storm Ballklubb.

Rekrutteringsansvarlige skal ha kunnskap om:

  • NFF sine retningslinjer for barne- og ungdomsfotball
  • NFF sitt breddereglement og turneringsbestemmelser
  • Storm Ballklubb sin Sportsplan

Storm Ballklubb skal ha en rekrutteringsansvarlig både på jente- og guttesiden. Hvem som til enhver tid innehar rollene som rekruteringsansvarlige skal komme frem på vår hjemmeside under fanen sportslig utvalg.

Kontaktinformasjon til rekruteringsansvarlige skal tydelig fremkomme.

Rekrutteringsansvarlige skal sammen gå ut mot barnehager i nærområdet og Bratsbergkleiva skole med informasjonsskriv som tydelig forteller om klubben og hvem som bør kontakte ved interesse for deltagelse i klubben. Dette gjøres to ganger årlig:

  • Januar
  • Ved skolestart i August

Rekrutteringsansvarlige skal arrangeres rekrutteringskveld i uken etter skolestart hvert år på klubbhuset. Rekrutteringskvelden skal benyttes til litt informasjon om klubben samt innhenting av kontaktinformasjon på spiller og foresatt.
Varighet: maksimalt 60 minutter derav 30 minutter lek med ball i «bingen» som avslutning.

Rekrutteringsansvarlige skal organiserer rekruttering av trener og lagledere på ny oppstartede lag, samt sørge for informasjon om organiseringen av Storm Ballklubb. Klubbens verdier, mål og retningslinjer skal klart formidles samt kontingenter og annen nyttig informasjon (kontakter utstyrskomite o.l.).

Rekrutteringsansvarlige skal være kontaktpunkt for trenere, lagledere og foreldrekontakter inn mot Styret og Sportslig ledelse det første året.

Rekrutteringsansvarlige skal sørge for at ny oppstartede lag får nødvendig utstyr og at treninger blir satt opp til tider som passer gruppen og klubben. Rekrutteringsansvarlige kan bistå med veiledning av nye trenere og ledere hvis dette er ønsket.

Rekrutteringsansvarlige skal stimulere og oppfordre trenere og ledere til kursing i regi av NFF. For trenere som ønsker å følge laget videre neste sesong skal det settes krav til at det gjennomføres Grasrottrener 1 kurs.

Rekrutteringsansvarlige skal alltid tenke mulighet for rekruttering i forbindelse med alle klubbens tiltak og arrangement.

 

Nedlastbar PDF-utgave