Sportsplan

Sportsplanen skal være med på å bedre fotballtilbudet. Den skal skape en klubbidentitet samt legge grunnlaget for fornuftig og målrettet lag- og spillerutvikling i et positivt idrettsmiljø.

Sportsplanen skal være gjeldene for alt arbeid med barn, ungdom og seniorer av begge kjønn.

Formålet med planen er å sikre kvaliteten på det sportslige og utenomsportslige arbeidet på alle nivåer i klubben.

Den skal være et styringsverktøy for trenere og ledere. Samtidig er det viktig at alle som bruker den vet at det er rom for nytenkning og egen stil innenfor vedtatte føringer.

Sportsplanen gjennomgås på klubbens trener- og lagledermøter, i f.m. oppstarts-/rekrutteringsmøte og årsmøte.

Sportsplanen skal evalueres etter hver sesong av sportslig utvalg.

Sportsplan vedtas av årsmøte i Storm Ballklubb.

 

Sportsplan 2019-2020