Treneransvarlig

Treneransvarlig er medlem av og rapporterer til Sportslig Utvalg i Storm Ballklubb.

Treneransvarlig skal være skolert for rollen, og inneha formell trenerutdannelse.

Treneransvarlig skal fungere som et kontaktpunkt og koordinere mellom lagenes trenere og Sportslig Utvalg. Treneransvarlig har bistand fra Sportslig Utvalg sine kontaktpersoner til oppfølging og koordinering mellom lagenes ledere og foreldre inn mot Sportslig Utvalg:

 • Barnefotball Jenter, J6 - J12
 • Barnefotball Gutter, G6 - G12
 • Ungdomsfotball Jenter, J13 – J19 og Seniorfotball Jenter
 • Ungdomsfotball Gutter, G13 – G19 og Seniorfotball Gutter

Treneransvarlig skal sammen med lagenes kontaktpersoner stimulere til og følge opp at retningslinjene i Sportsplanen følges av trenere og ledere på de enkelte lag. Treneransvarlig innehar hovedansvaret for at retningslinjene følges.

Treneransvarlig er klageinstans i forbindelse med det sportslige opplegget i klubben. Treneransvarlig sammen med Sportslig Leder er bemyndiget å foreta korrigeringer i et lags sportslige opplegg. Er sakene av kompleks art skal den bringes inn for Sportslig Utvalg.

Treneransvarlig skal følge en spørrende tilnærming og bidra til økt nysgjerrighet til egen utvikling hos trenerne i klubben. Treneransvarlig er trenernes trener, og skal sammen med Sportslig Utvalg følge opp hver enkelt trener gjennom en sesong for å ivareta faglige og praktiske spørsmål.

Treneransvarlig skal sørge for at all kompetanse blir kartlagt og sørge for at alle trenere har nødvendig utdanning eller får tilbud om dette. - Dette for å sikre at klubben oppfyller kompetansekravene til Kvalitetsklubb. Treneransvarlig samarbeider med Kvalitetsklubbansvarlig om dette. Interne trenerkurs skal tilbys. Treneransvarlig skal også sørge for rekruttering av trenere blant yngre spillere og være sentral sammen med Sportslig Leder i å skaffe eksterne trenere til klubben.

Sportslig Utvalg har hovedansvaret for å gjennomføre minimum to trenersamlinger / møter i året. Treneransvarlig planlegger og utarbeider struktur for hvordan klubbens trenersamlinger skal organiseres og gjennomføres.

Treneransvarlig skal ha ansvar for planlegging og gjennomføring av aktiviteter rettet mot lavterskel og spillerutviklertilbud.

Treneransvarlig skal lage et årshjul for oppfølging av trenerne. Der skal det også plottes inn trenersamlinger, eventuelle interne trenerkurs, andre relevante eksterne kurs og en temakveld (faglig) for alle trenere og lagledere. Årshjulet skal inneholde blant annet inneholde følgende:

 • Feb./Mars: Trenersamling 1
  • Gjennomgang av klubbens sportsplan.
  • Nye trenere er på plass.
  • Kartlegging av hvordan oppfølgingen av trenerne skal være gjennom sesongen.
 • Mai/Juni: Temakveld
  • Evaluering av vårsesongen.
  • Gjennomgang av kurstilbud fra NFF kommende høst.
  • Påmelding til kurs.
  • Praksisøkt på feltet
 • Okt./Nov.: Trenersamling 2
  • Evaluering av sesongen.
  • Planlegging av ny sesong.
  • Kartlegging av hvilke trenere som slutter/er på vei inn i klubben.
  • Kartlegging av utdanningsbehov kommende sesong.

 

Nedlastbar PDF-utgave