Dommeransvarlig

Dommeransvarlig er medlem av og rapporterer til Sportslig Utvalg i Storm Ballklubb.

Dommeransvarlig skal være skolert for rollen, og inneha formell dommerutdannelse.

Dommeransvarlig skal fungere som et kontaktpunkt for:

  • Klubbens dommere
  • Klubbens sportslige utvalg
  • Lagledere og trenere
  • NFF Telemark

Dommeransvarlig skal sammen med sportslig utvalg ha hovedansvaret for å rekruttere og beholde nok dommere i forhold til antall lag. Dommeransvarlig skal bidra til å inspirere og motivere ungdom i alderen 13 til 19 år i Storm Ballklubb til å bli fotballdommere ved blant annet å delta på spillermøter og treninger.

Dommeransvarlig skal legge til rette for å tilby dommerkurs til dem som ønsker det, og følge opp og veilede disse i kamper.

Klubben skal gjennomføre klubbdommerkurs i forkant av sesongstart. Det skal legges særlig vekt på rekruttering av jenter. Dommeransvarlig er ansvarlig for at klubbdommerkurs avholdes på G/J 14-15-16 år nivå hvert år i mars måned. Klubbdommerkurs må gjerne avholdes sammen nærliggende klubber.

Dommeransvarlig skal ha ansvaret for å tilby dem som har ambisjoner og talent, videre oppfølging og etterutdanning i nært samarbeid med fotballkretsen.

Dommeransvarlig skal påse at utstyr til dommerne inngår i klubbens utstyrsavtale og at dommere er oppsatt med nødvendig utstyr.

Dommeransvarlig skal tilrettelegge treningsmuligheter for dommerne, gjerne sammen med klubbens lag, herunder også deltakelse på treningsleir og cuper før sesongstart.

Dommeransvarlig skal sammen med Sportslig Utvalg følge opp og bidra til at dommere har en naturlig plass i klubbmiljøet på lik linje med klubbens øvrige medlemmer.

 

Nedlastbar PDF-utgave