FIKS-ansvarlig

FIKS-ansvarlig er medlem av og rapporterer til Sportslig Utvalg i Storm Ballklubb.

FIKS er Fotballens informasjons og kommunikasjonssystem. Norges Fotballforbund er eier av applikasjonen, og i FIKS skal klubben blant annet registrere spillere, trenere og ledere, registrere kamptropper, registrere og gjennomføre overganger samt melde på lag i seriespill.

FIKS-ansvarlig skal ha rettighet som "Klubbadministrator" (tilgang opprettes av NFF Telemark).

FIKS-ansvarlig skal:

  • påse at klubbens ledelse til enhver tid kjenner til alle påkrevde FIKS-oppgaver.
  • påse at minst en trener/lagleder på hvert lag har tilgang til FIKS for administrering tilknyttet sitt lag. FIKS-ansvarlig oppretter og administrerer brukertilganger - "Klubbruker".
  • påse at personer med tilgang til FIKS innehar riktig kompetanse til å utføre påkrevde oppgaver, samt gi brukeropplæring der det er aktuelt. Dette kan gjøres i samarbeid med NFF Telemark.
  • vedlikeholde spilleroversikt - dvs. registrere spillere fra 12 år slik at de blir spilleberettiget og forsikret, sette inaktive de som ikke skal spille inneværende år samt registrere spillere med korrekte kontrakter.
  • administrere overganger inn og ut av klubben.
  • vedlikeholde oversikt over trenere, ledere, styret og andre med klubbfunksjoner så riktige personer til enhver tid er registrert med riktig informasjon.
  • forestå påmelding av lag til seriespill.

 

Nedlastbar PDF-utgave