Kvalitetsklubbansvarlig

Kvalitetsklubbansvarlig rapporterer til Styret i Storm Ballklubb.

Kvalitetsklubbansvarlig skal ha inngående kunnskap om konseptet og være pådriver for å kommunisere hva Norges Fotballforbund legger i god kvalitet i klubbens planverk i praksis.

Kvalitetsklubbansvarlig har det overordnede ansvar for klubbens arbeid knyttet til det å bli sertifisert som kvalitetsklubb og å opprettholde slik sertifisering over tid. 

Kvalitetsklubbansvarlig skal:

  • være klubbens overordnede kontaktperson mot NFF Telemark og NFF sentralt i forbindelse med spørsmål knyttet til kvalitetsklubbkonseptet.
  • følge opp de standarder som er satt i systemet med tanke på implementering og etterlevelse av klubbens verdiarbeid i praksis.
  • arbeide for å sette kvalitetsklubbkonseptet på agendaen til styret for dermed å legge til rette for at klubben etterlever de retningslinjene som er trukket. Kvalitetsklubbkonseptet gir anerkjennelse til klubben om det arbeides bevisst med verdi- og utviklingsarbeidet.
  • følge opp og utbedre eventuelle avvik fra kriteriesettet.
  • være ansvarlig og pådriver for gjennomføring av egenmelding.

 

Nedlastbar PDF-utgave