Lederkompetanse

Krav til Ballklubben sitt styre

Minimum 3 av styrets 5 representanter skal ha NFFs leder 1-kurs.

Styreleder bør være en av de som har NFFs leder 1-kurs, men dette er ikke et krav.

 

Styreleder sitt ansvar

Styreleder er ansvarlig for at flertallet av styrets representanter innehar kompetansekravene.

Styreleder orienterer valgkomiteen om kravene til lederkompetanse og mulighetene for kursdeltakelse slik at valgkomiteen kan ta hensyn til dette i sitt arbeide med å finne kandidater til styreverv.