Trenerkompetanse

Kompetanseplan - målsetting for trenerkompetanse

Klubben har én trener pr lag i barnefotballen som har gjennomført barnefotballkvelden.

Klubben har én trener pr. årskull i barnefotballen som minst har ett delkurs fra NFF Grasrottrenerutdanningen.

Klubben har én trener pr lag i ungdomsfotballen som har gjennomført ungdomsfotballkvelden.

Klubben har én trener pr. årskull i ungdomsfotballen som har gjennomført hele NFF Grasrottrenerutdanningen.