Verdier

Åpenhet

En grunnsten i vårt verdiarbeid og vår kultur. Gjennom denne sikrer vi transparente prosesser , synligjør våre aktiviteter og sikrer tillit. I vår klubb prater vi med hverandre og ikke om hverandre.

 

Engasjement

Å oppleve fellesskap skaper engasjement og gir energi. Verdien av hva vi kan få til når vi står sammen er også helt nødvendig i lagspill og frivillig arbeid.

 

Folkelighet og trivsel

Folkelighet og trivsel skapes gjennom åpenhet og inkludering. Vi ønsker alle en god opplevelse!

 

Humør og glede

Humør og glede er grunnleggende drivkraft. Fotballglede er avgjørende for å lykkes med at flest mulig skal delta lengst mulig og bli best mulig. Hos oss skal det handle om å skape humør og glede og å ta vare på denne.