Hjemmekamper

Vi praktiserer synlighet på vår kampvert og vår fair-play ansvarlig representant. Hver av disse vil bære vest med synbar markering av deres funksjon.

Vi skal til enhver tid vite hvor kamper avholdes på vår arena ha representanter som ivaretar disse funksjoner.