Retningslinjer barn/ungdom

Vår sportsplan spesifiserer hvordan vi følger NFFs sine retningslinjer. Innholdet i sportsplan formidles på våre trener- og lagledermøter, samt på lagenes interne møter. Sportslig utvalg ved de ulike lagsansvarlige følger opp implementering av sportsplan og retningslinjer på vegne av klubben.