Verdimøte

Klubben avholder årlige møter for klubbens medlemmer hvor følgende fire temaer tas opp og drøftes:

  • Verdier
  • Fair play
  • NFFs retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen
  • Trygge rammer