Politiattest

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest.

Politiattester er gyldige i tre år (jfr. vedtak i styret i IF Storm).

Politiattestansvarlig skal drifte systemet for registrering og oppfølging av ordningen med politiattest. Som minstekrav for oppfølging av ordningen skal Politiattestansvarlig lagre opplysninger om:

  • Hvem som har blitt avkrevd politiattest.
  • Kontaktinformasjon for den som har blitt avkrevd politiattest.
  • Hvilke oppgaver/funksjoner/roller den som har blitt avkrevd politiattest innehar.
  • Når politiattest ble avkrevd.
  • Når politiattest ble fremvist.

Politiattestansvarlig skal løpende ha kontroll med gyldigheten av politiattest for de som til enhver tid innehar oppgaver/funksjoner/roller hvor idrettslaget har definert behov for politiattest.

Hvis det avdekkes personer som innehar tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige og som ikke har fremvist politiattest, skal Politiattestansvarlig kontakte vedkommende og be om at godkjent attest fremvises. Fremvises ikke gyldig politiattest innen 6 måneder etter avkrevelse må vedkommende fratre sin oppgave/funksjon/rolle i idrettslaget.

Status for politiattester skal rapporteres som eget punkt på hvert styremøte i Storms Ballklubb.

Generelt:

  • Personer som innehar tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige må selv søke om politiattest. Bistand til "hvordan søke" kan fås av Politiattestansvarlig.
  • Søkere over 18 år kan søke om attest elektronisk på nett, mens søkere under 18 år må ha søknaden signert av foresatte.

 

Nedlastbar PDF-utgave