Trygge rammer

Klubben gjennomfører årlig ett møte der ett av følgende temaer tas opp:

  • Trafikk
  • Doping
  • Alkohol
  • Ernæring
  • Seksuelle overgrep / trakasering
  • Pengespill