Skader/forsikring

Skader

  • Skadeforebygging

Hvert år skal spillere, lagledere, trenere og foreldre/foresatte få informasjon om viktigheten av skadeforebygging og hva som er de vanligste skadene og hva foreldre/foresatte kan bidra med for å begrense dette og hva trenere/klubb gjør for å begrense dette.

Foreldre/foresatte-informasjon gis på møter i forkant av sesongen samt via klubbens hjemmeside. På klubbens hjemmeside er det lagt ut linker til web-sider hvor man kan finne skadeforebyggende øvelser som skal være en veiledning både for trenere og spillere. Oppvarmingsprogrammet «spilleklar» sammen med en rekke andre nyttige veiledninger og tips finnes på nettstedet «Skadefri»: http://www.skadefri.no/

Skadeforebygging er et av temaene under «Trygge rammer» og blir således også et av de årlig temaer.

  • Hvis skaden oppstår

Hver treningsgruppe skal ha et førstehjelpsskrin tilgjengelig på trening og hvert lag skal ha et førstehjelpsskrin tilgjengelig på hver kamp.

Når det oppstår en skade på treningsfeltet eller i kamp skal man utføre akutt skadebehandling. Ofte betyr det å ise ned skaden og legge på kompress. Om man ønsker bistand/hjelp til hvordan man skal behandle skaden kan man ringe Idrettens Skadetelefon.

Forsikringer

Ved årlig oppstartmøte skal foreldre bli informert om NFFs forsikringsordninger. Forsikringene er delt inn i følgende:

  • Obligatorisk grunnforsikring
  • Frivillig utvidet forsikring (individuell tilleggsforsikring)

 

Obligatorisk grunnforsikring

Spillere til og med 12 år: For spillere til og med 12 år er det krav om at spillerne er registrert som medlem av en fotballklubb tilknyttet Norges Fotballforbund. Det er derfor svært viktig at foreldre sjekker at sine aktive er registrerte medlemmer av klubben, og at medlemsavgift er betalt. Hvis ikke er den aktive per definisjon ikke forsikret.

Spillere fra og med 13 år: Spillere fra og med 13 år må være registrert i FIKS som aktive med lagsforsikring inneværende sesong for å være dekket av forsikringsordningen. Klubben betaler lagsavgiften for alle lag fra og med 13 år, og er blant annet én av grunnene til at det må betales treningsavgift. Det er klubbens ansvar at alle spillere er registrert som aktive med lagsforsikring i FIKS.

For å se ytelsene for Fotballforsikringen, se NFF sine sider for forsikring.


Frivillig utvidet forsikring

Dette er en frivillig individuell tilleggsforsikring som må vurderes og dekkes av den enkelte spiller. Alle har mulighet til å anskaffe utvidet fotballforsikring. For kostnader og ytelser for utvidet Fotballforsikringen, se NFF sine sider for forsikring.

 

Innmelding av skade

Informasjon om innmelding av skade, se NFF sine sider for forsikring.

Det er svært viktig at skademeldingsskjemaet fylles ut så snart som mulig etter skaden har oppstått, og hendelsen må registreres gjennom dette skjemaet for at den skadde skal være dekt av forsikringen!

Det oppfordres til at alle som i forbindelse med skade har vært i kontakt med lege eller legevakt melder inn dette som skade.

Idrettens Skadetelefon på telefon 987 02 033.

 

Ytterligere informasjon

Mer informasjon finnes på NFF sine sider:

https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/

 

Nedlastbar PDF-utgave