Fair play-ansvarlig

Fair Play-ansvarlig har hovedansvaret for å ivareta Fair Play som er grunnfjellet i fotballens verdier og som skal gjennomsyre alt vi gjør på alle nivåer. Fair Play handler om det som skjer både på og utenfor bane – både hjemme og borte!

Fair Play-ansvarlig er kontaktpunkt i forhold til andre klubber, kretsen og NFF vedrørende Fair Play.

Fair Play-ansvarlig skal koordinere Fair Play tiltakene i klubben, og NFF sitt Fair Play program benyttes som en veileder.

Fair Play-ansvarlig skal etablere og ivareta god kontakt og godt samarbeid med klubbens lagledere, trenere og medlemmer i forhold til holdninger og kultur.

Fair Play-ansvarlig har overordnet ansvar for at klubben / lagene stiller med opplærte kampverter.

Fair Play-ansvarlig skal påse at holdningskontrakter i klubben bekjentgjøres og kontrakter inngås for spillere, trenere, lagledere og lag i aldersgruppen 13-19 år.

Fair Play-ansvarlig skal invitere til og gjennomføre Fair Play kvelder (Fair Play-skolen) med spillere og trenere/lagledere i aldersgruppen 12-13 år.

Fair Play-ansvarlig skal delta på trener-/og lagledersamlinger samt i andre egnede fora for å bevisstgjøre ansvaret til klubbens trenere/ledere.

Fair Play-ansvarlig skal påse at Fair play- materiell og utstyr bestilles og er tilgjengelig og at hvert enkelt lag får utdelt foreldrevettregler.

Fair Play-ansvarlig skal påse at Fair Play tiltak/banner/skilt er synligjort på idrettsplassen.

Fair Play-ansvarlig skal sammen med Sportslig Leder gjennomføre samtaler med lag, trener eller enkeltutøvere ved grove overtredelser.

 

Årshjul for Fair Play-ansvarlig:

  • Januar: Kvalitetssikre klubbens Fair Play-regler og foreslå eventuelle revideringer
  • Februar: Holdningskontrakter
  • Feb./Mars: Informere om klubbens Fair Play-regler og arbeid på trener-/lagledermøte
  • Mai: Sikre at klubbens Fair Play-regler publiseres hos alle lag
  • Okt./Nov.: Informere om klubbens Fair Play-regler og arbeid på trener-/lagledermøte

 

Nedlastbar PDF-utgave