16 meter feltene

Vi har stor slitasje på 16 meter feltene

2017-10-31
tomstianhansen

Våre baner blir mye brukt, og det er kjempebra. Men vi blir nødt til å gjøre noen tiltak innenfor 16 meteren. Vi ser at det er mange lag som legger treningene innenfor disse. Skolen har nok også en medvirkende årsåk, flate sko er kunstgress-fiende . Det er klart fristende med et ferdig oppmerket areal til øvelser. Men vi ser også at dette medfører altfor stor slitasje her. Vi oppfordrer på det sterkeste å legge treningene utenfor, og heller merke opp. Dette gjelder både 7er og Hovedbane. Andre tiltak; flytt målene ut til 16 meteren etter trening(gjelder de som trener sist på kvelden)

Hilsen Banelaget