Brøytesesong

Da har Banelaget klargjort for vinter og snø

2017-11-17
tomstianhansen

Utevannet er stengt og vi har låst av noe mål. Dette for å ha mindre å flytte på når det skal brøytes. Det bør være mer en nok mål på banene hvis alle samarbeider litt rundt dette.

På 7 er banen skal det nå stå 2 stk 7er mål og 2 stk 5er mål. Hovedbanen har 4 stk 11er mål og 2 stk 7er mål. Tores Plass har 2 stk 11er mål og 2 stk 5er mål. I tillegg befinner det seg 6 stk småmål på området.

Flytting av mål mellom banene medfører stor slitasje på mål, unngå dette. 

Si ifra, og jag bort unger som klatrer i målene der disse står avlåst på 3er banen. Vi har egen klatrepark.

Lysbruk har vi etterhvert blitt flinkere på. Men bruk litt hode, er man få på trening kan man kanskje bruke 7er bane hvis ledig, istedenfor å lys-sette hele hovedbane f.eks.

Vi bestreber å brøyte alle 3 baner også i vinter, men må ha hjelp til å fjerne mål før snøfall.

På hovedbanen skal målene ut på kortsider. På Tores Plass skal målene ut på langsider. På 7er skal målene i år ut på langside mot vegen.

7er banen blir iår brøytet på langs, med snøopplag i målgårder. Banen blir derfor kortere etterhvert, samtidig som vi sparer målgårder for slitasje.

Skøytebane skal det også bli, begynner på denne i midten av Desember.

Banelaget