Informasjon fra Hadsundkomiteen

Navn Epost Telefon
Stine Sæther stine.saether@muliconsult.no 95823997
Trond Herrefoss herretro@hotmail.com 91699692
Tone Gyro Solvang–Lothe tone.lothe@siv.no 97510114
Bjørn Johnson bjorn@bestmegler.no 90959525

 

Nyheter

INFO OM OPPMØTE/HUSKELISTER/PASS MM FOR TUR TIL HADSUND 2019

04.06.2019
- Hadsundkomiteen

BIIL LISTE MED INSTRUKSER HADSUND 2019

31.05.2019
- Hadsundkomiteen

Da er linken for påmelding til forsommerens fineste eventyr, Hadsund 2019, klar. 

19.03.2019
- Bjorn Johnson