Informasjon fra Hadsundkomiteen

Navn Epost Telefon
Stine Sæther stine.saether(a)muliconsult.no 95823997
Trond Herrefoss herretro(a)hotmail.com 91699692
Tone Gyro Solvang–Lothe tone.lothe(a)siv.no 97510114
Bjørn Johnson bjorn(a)bestmegler.no 90959525

(a) erstattes med @. Dette er gjort for å unngå SPAM-roboter.

Nyheter

Da er linken for påmelding til forsommerens fineste eventyr, Hadsund 2019, klar. 

19.03.2019
- Bjorn Johnson