Klubbhåndbok

 

Klubbens visjon og mål

 

Visjon

"Hos oss skal alle ha en god opplevelse, slik at vi gleder oss til neste gang vi møtes."

 

Generelle mål

 • Rekruttere så mange barn som mulig til fotballspill.
 • Beholde så mange som mulig i klubben så lenge som mulig.
 • Skape trivsel og fellesskap i hele klubben.
 • Skape en sterk klubbfølelse hos alle spillere, trenere og ledere.
 • Skape A-lag med spillere som har gått gradene i klubben.

 

Sosiale mål

 • Tilbud til alle mennesker i alle aldere (spillere, trenere, ledere, supportere og foreldre).
 • Variert tilbud til alle (det er lov å være god og å kun være med).
 • Skape et inkluderende og positivt sosialt miljø med gode holdninger blant spillere, trenere, ledere og foreldre.
 • Skape følelse av ansvar, tilhørighet og lojalitet overfor Storm Ballklubb.
 • Utvikle dyktige trenere, ledere og dommere.
 • Deltakelse i aktivitet hos oss skal være gøy.
 • Stille med lag i alle klasser når vi har besøk eller er i Hadsund.

 

Sportslige mål

 • Ha et tilbud til alle gutter og jenter i alle aldre.
 • Herrelaget skal være et stabilt 4. divisjonslag med målsetning om å bli blant topp fem hvert år.
 • Det skal hvert år gå minst to juniorspillere til A-lagsstallen.
 • To lag i G-16 års serie.
 • Damelag i 3. divisjon.
 • For aldersbestemte lag fra 13-19 år har vi som målsetning å være topp 6 i serien på våren og topp 3 på høst ved spill i 1. divisjon.
 • Utvikle et samarbeide med ledende klubber på gutte- og jentesiden for å:
  • Søke nye sportslige utfordringer utenfor egen klubb for spillere i ungdomsfotballen.
  • Utvikle trenere og ledere.

 

Klubbens verdigrunnlag

 • Åpenhet
 • Engasjement
 • Folkelighet og trivsel
 • Humør og glede