Navn Funksjon Ballklubben Epost Telefon
Stian Lauritzen Leder sl@seltor.no 45477046
Henning Kleppe Leder Sportslig utvalg henning.kleppe@bilfinger.com 41676440
Tony Olsen Kasserer tonolsen@gmail.com 93027755
Anett Herbjørnsen Styremedlem anherb72@gmail.com 91183271
Ann Kristin Kleppe Styremedlem an-krik@online.no 40241080