Informasjon til trenere og lagledere

 

Låsing av klubbhuset og utstyrsboden

Vi ber om at alle er nøye med låsning av klubbhuset og utstyrsboden. Alle dører til rom som ikke er i bruk skal låses.

 

Lysregler for Bratsberg idrettsplass

- Trener/lagleder med nøkkel har ansvar for lyset på og av.
- Dør inn til driftsbygning skal alltid være låst.
- Treningslys på hovedbane er 50%, 100% ved kamp.
- Ved trening på 7er bane kan må også trykke på bryter på utsiden av bygget. Lyset på nord side står da på i 2 timer.
- Viktig at lyset slås av etter trening og kamp. Ja, lyset går av automatisk kl. 22:15, men hvis ikke dette blir slått av, går det på igjen dagen etter på høylys dag.

 

Hjørneflagg

Siste lag som spiller kamp eller trener skal alltid sett inn flaggene i utstyrsboden.

 

Treningsøkta.no

Brukernavn og passord til Treningsøkta.no fås ved henvendelse til din representant i Sportslig utvalg - se Sportlig utvalg for kontaktinformasjon.

 

Informasjon om støtte til avslutninger

Storm BK dekker kr. 75,- pr. betalende spiller til avslutning. Det er opp til lagleder / laget hva dette skal benyttes til, f.eks. pokaler, medaljer, diplomer, pizza, brus, m.m.

Eventuelle utgifter over 75,- pr. betalende spiller må dekkes av lag-/dugnadskasse, eller av foreldrebetalinger.

Dere legger ut for innkjøp og lager utleggskjema for refusjon med maksbeløp på 75,- * antall betalende spillere og sender dette elektronisk til kasserer for Ballklubben. Kvitteringer må da også være vedlagt.

 

Lagkasser

I forbindelse med kvalitetsklubb arbeidet har vi opprettet lagkasser for lagene fra og med G/J12 og opp til Senior herrer/kvinner. Disse skal benyttes istedenfor private kontoer for dugnadspenger og lignende.

Beskrivelse og rutiner for dette finnes i klubbhåndboka: https://www.if-storm.no/Ballklubben/Sidemeny/Klubbhandbok/2.-Organisasjon/2.2-Okonomistyring.html

Ta kontakt med med kasserer for Ballklubben for å få kontonummeret for ditt lag.

 

Nyheter

Da har Banelaget klargjort for vinter og snø

17.11.2017
- tomstianhansen

Vi har stor slitasje på 16 meter feltene

31.10.2017
- tomstianhansen

Her kommer litt info til trener og lagledere før kamper igangsettes.

05.05.2017
- tomstianhansen