Stormkiosken

Stormkiosken holder åpent hver uke i kampsesongen, dvs fra ca påske og frem til ca høstferien. Stormkiosken bidrar med en kjærkommen inntekt til klubben, men vel så viktig er det at kiosken er et hyggelig samlingssted for små og store på Kleiva og at vi har et tilbud om litt mat og drikke til alle som kommer tilreisende for å spille eller se kamp.

 

Hovedoppgavene til Kioskkomitèen:

Kioskkomitèen fordeler kioskvakter på alle fotballag i klubben. Den enkelte lagleder fordeler så vaktene på sitt lag. Hvert lag har vanligvis ansvar for 1-2 uke hver. Laget stiller da med to voksne vakter pr kveld som står i kiosken.

 

Vi har ansvar for økonomien i kiosken, og fører regnskap over alle inntekter og utgifter.

Vi sørger også for innkjøp av kioskvarer, og at vi har et utvalg av Stormklær tilgjengelig som kan selges i kiosken.

 

Ved større arrangementer som for eksempel Stormdag, Hadsundbesøk o.l. har vi ansvar for alt innkjøp, samt fordeling av vakter i kiosken. Her har vi også ansvar for matservering/grilling og salg ute på området.

 

Andre oppgaver:

-Fakturaer og kvitteringer leveres til kasserer i ballklubben

-Dagsomsetningen mottas av en i komitèen hver kveld

-Overlevering av vekslepenger og nøkler til vaktene

-Holde kjøkkenet ryddig (pante flasker, vaske kluter og håndklær m.m.)

-Sørge for synlige oppslag om bruk av kjøkkenet

-Ved sesongslutt i oktober tømmer vi kiosken for varer og plasserer restvarer i Stormkjelleren

-Sørge for at hele kjøkkenet blir grundig vasket 1 gang pr.år

-Sørger for beplantning i krukkene ved inngangspartiet

-Holder orden i gjenglemt tøy og leverer det som ikke blir hentet til Røde Kors/Bratbergkleiva skole

MarianneLovseth967 2019-03-13 16:50:40

Velkommen til Årsmøte 2018 IF Storm

 

 

 

Tirsdag 26. mars 2019 kl. 19.00

Sted: IF Storm klubbhus, Bratsberg idrettsplass

 

 Saksliste:

 

 1. Innkalling
 2. Dagsorden
 3. Valg av dirigent
 4. Valg av referent
 5. Valg av godkjennere protokoll

 

 1. Årsberetninger 2018
  1. IF Storm hovedforening
  2. Banelaget
  3. Huskomiteen
  4. Ball
  5. Turn
  6. Ski
  7. Idrettsskole for barn
  8. Idrettsskole for voksne

 

 1. Regnskap 2018

 

 1. Budsjett 2019

 

 1. Innkomne forslag

 

 

10.Valg – IF Storm organisasjon

VAKT I STORMKIOSKEN

RUTINER FOR STORMKIOSKEN

RUTINER FOR KJØKKENET

 

Kontaktpersoner:

stormkiosken(a)if-storm.no

Tina Lauritzen - 92266645

Monica Johansen - 93836100

Trine Ekholt Kaste - 91880932