Politiattester

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettsforeningen STORM, som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold ovenfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest.

 

Derfor ber vi dere om å søke og fremvise attest innen 1. september d.å.

Senere vil det bli satt opp dager hvor vi som er ansvarlig for registrering av fremviste politiattester, sitter på STORM og registrerer.

 

Slik går du frem for å søke:

 

1)      Før du søker om politiattest på nett, må du fylle ut resten av skjemaet «Bekreftelse på formål». Skjemaet får du tilsendt ved å ta kontakt på mail/tlf. til:

IF: Espen Sandsdalen :espensa72@gmail.com(95885049),

Ballklubben: Anett Herbjørnsen: anherb72@gmail.com(91183271), eller

Turn: Karianne Fjeldberg: jordmorkarianne@gmail.com (91343636).

2)      Videre søker du enkelt på politiattest på nett her.  NB Dette krever BankID.

3)      Etter at du har mottatt attesten skal den fremvises den politiattestansvarlige, som registrerer at den er fremvist.  Du beholder originalen selv. Fremvisning kan skje pr. papir eller scannet  på  mail til adressene nevnt over.  Mottak blir registrert og mail slettet.

4)      Personer under 18 år kan ikke søke elektronisk. Søknaden må derfor sendes per post til Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester, Postboks 113, 9951 Vardø. Søknadsskjema per post finner du her: Bokmål-versjon 

5)      For mer informasjon om politiattest-ordningen se mer her

 

 

*Har man ikke anledning til å søke elektronisk, må «Bekreftelse på formål»-skjemaet  fylles ut og signeres. For å kunne utstede politiattest er det er også nødvendig med kopi av gyldig legitimasjon.