Årsmøte Turn

Årsmøtet turn blir i år avholdt samtidig med IF Årsmøte den 24/3-2020 kl. 19.00

2020-01-12
ChristianMollerSkau

Storm Turn avholder sitt årsmøte sammen med IF Storm i 2020 . 

Innkommende saker bes meledes til turn@if-storm.no innen 15/2-2020. 

Papirer til årsmøte legges ut på våre nettsider 14 dager før årsmøtet. 

Velkommen