Forhåndsregler ifb. Korona hos Storm Turn

Storm Turn følger FHI sine anbefalinger om koronavirus og oppfordre alle til ekstra nøye håndhygiene. 

Dersom noe er syke eller kan være smittebører så oppfordrer vi til vurdere deltakelse med helsepersonell.

2020-03-08
Styret Storm tTurn

Storm turn forholder seg til Norges idrettsforbund  sine anbefalinger for koronasmitte. Norges Idrettsforbund opplyser på sine nettsider at de har god dialog med norske helsemyndigheter og vurderer koronavirus-situasjonen både i Norge og i resten av verden fortløpende. Vi oppfordrer våre organisasjonsledd om å følge de rådene og retningslinjene som oppdateres jevnlig fra Folkehelseinstituttets hjemmesider og Utenriksdepartementet generelle reiseråd til utlandet.

FHI sine temasider om korona virus har oppdatert informasjon jevnlig:

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/