Status fra Storm Turn

Grunnet Korona pandemi har NGTF opprettholdt at all aktivitet i turnhaller skal være stengt. Det er ingen mulighet for åoverholde de restriksjoner som skal forhindre smitte i vår aktivitett. Regjerneing har også besluttet at alle arrangementer frem til 16 juni skal avlyses og vi vil derfor ikke kunne gjennomfør årets vårmønstring. 

2020-04-10
Styret Storm Turn

NGTF opplyser om at turn er en idrett der det er særlig utsatt for smitte grunnet bruk av haller, tepper, apparater og mye nærkontakt. Storm Turn forholder seg til de retningslijner som kommer fra NIF/NGTF og vil sammen med Storm IF ta løpende avgjørelser på om når vi kan åpne for eventuell trening. Vi oppfordrer dere til å holde dere i aktivitet i ventetiden.

Vårmønstringen, som alle kulturarrangementer, må desverre avlyses. 

Klubbkonkurransen håper vi å arrangere til høsten dersom situasjonen tilsier at dette er mulig. 

Gymfestivalen for barn og unge i Bamble er foreløpig utsatt til høsten, men vi avventer mer informasjon fra arranger. Evt. innbetalinger vil bli refundert dersom dette blir avlyst. 

Det vil bli avholdt årsmøte for Storm Turn sammen med IF Storm tirsdag 14/4 via Teams. Innkalling ligger ute på våre nettsider. 

Dersom dere har spørsmål sa ta kontakt med styret eller på mail. turn@if-storm.no