ChristianMollerSkau 2018-06-19 22:13:49

Årshjul

Årshjul for foreldre/turnere

Årshjulet er fleksibelt og vil kunne endre seg i løpet av året. Treningsfri i alle skoleferier. Oppfordrer alle til å følge med. 

 

August

19.08

Oppstart Aerobic og Trim for voksne

27.08

Oppstart treninger

 

Registering på nettsider dersom du er ny medlem. 

 

Meld deg inn facebookgruppen for ditt parti

 

 

September

15.09

Betaling åpner for treningskontigent.

 

 

Oktober

 

Påmelding publikumspokalen

 

Gymsamling Rønholdthallen 4 -7 klasse (Trenger foreldrevakter)

 

 

November      

 

Utlevering av loddark for videresalg. Kr. 450.- pr. turner.

Betaling skjer forskuddsvis og via nettsidene

 23.11

 Publikumspokalen

 

 

Desember       

03.12

Juleavslutning (Foreldre fra Gutter 1-3 klasse og Jenter 1-3 klasse hjelper til)

03.12

Innlevering av loddark

 

Ingen turning etter juleavslutning

Januar

06.01

Oppstart trening

15.01

Betaling åpner for medlemskontigent til IF Storm.

15.01

Betaling for treningskontigent åpner.

 

 

Februar

 

Treningssamling i Fritidsparken 13-18 år

 

Treningssamling i Fritidsparken 4-7 klasse

 

Årsmøte Storm Turn

Mars

 

Klubbmesterskap Storm Turn (Foreldre Jenter 13-18 år og Gutter 10-18 år hjelper til)

April

 

Vårdugnad 

Mai

17.05

Alle turnere og trenere går i borgertog

03.06

Vårmønstring IF Storm (Foreldre fra Jenter 4-7 klasse hjelper til)

Juni

 

Gymfestivalen TGTK i Bamble